เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document ประกาศเจตจำนง (ภาษาไทย - อังกฤษ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.32 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา no gift policy   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 278.35 KB