รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
125 หมู่ที่ 3   ตำบลคลองฉนวน  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ 085-0697789 เบอร์แฟกส์ -
Email : admin@kcnvit.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :