ติดต่อเรา
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
125 หมู่ที่ 3   ตำบลคลองฉนวน  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ 085-0697789
Email : admin@kcnvit.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน