ภาพกิจกรรม
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมตามโครงการ ๑ โครงการ ๑ นวัตกรรม ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมก
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมตามโครงการ ๑ โครงการ ๑ นวัตกรรม ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส่งผลงานนวัตกรรมผ่านระบบ http://1tambon1school.innoobec.com ซึ่งโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้รับเกียรติบัตรผ่านการคัดเลือกผลงานด้านนวัตกรรม โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรมของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,15:18   อ่าน 152 ครั้ง