ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองทราบ โดยมี นางนฤดี ตุลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมทั้งมอบทุนนักเรียนที่มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสูงสุดระดับ ม.ต้น จำนวน ๑ ทุน และ ระดับ ม.ปลาย จำนวน ๑ ทุน และมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนทุนเสมอภาคให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,15:27   อ่าน 222 ครั้ง