กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุดารัตน์ จีนเจียง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0950872893
อีเมล์ : sudarat72893@gmail.com

นางสาวจุฑามาศ จักรหนู
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2