กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวศิริมา ปานแขวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 090-1588604

นางสาวประภากร คงจันทร์
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0959344347
อีเมล์ : prapakorn4347@gmail.com

นางสาวกมลวรรณ เพชรสุข
ครูอัตราจ้าง