กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีรพงค์ คงกระพันธ์
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2