ภาพกิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)
เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มีการแพร่ระบาดรุนแรง โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตามประกาศของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ ๕-๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โรงเรียนจึงดำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ On Hand , Facebook และOnline รวมทั้งติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและผู้ปกครองผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัยจากโรคระบาด
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2564,15:17   อ่าน 214 ครั้ง