กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพงศ์ธร เจริญกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 081-9589294

นางสาวปริศนา ไชยบุรี
ครู คศ.1