ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา จัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนทั้งเก่าและใหม่ ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน คุณครู และโรงเรียนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในการใช้ชีวิตการศึกษาในรั้ว ค.ว. แห่งนี้ โดยมี นางนฤดี ตุลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักเรียน ก่อนกิจกรรมต่างๆ ในการปฐมนิเทศ ได้มีการ แนะนำงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป ได้แก่ งานปกครอง งานกิจการนักเรียน จากหัวหน้าบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมสานความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องอย่างสนุกสนาน เกิดความรักความสามัคคีกัน ณ หอประชุมโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2565,13:40   อ่าน 21 ครั้ง