ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการจาก สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ในการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เปิดภาคเรียนวันแรก นางนฤดี ตุลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการจาก สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ในการตรวจเยี่ยมความพร้อมการเปิดเรียนของสถานศึกษา และให้กำลังใจ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร ภายใต้กิจกรรม สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ห่วงใย ใส่ใจความปลอดภัย เสริมสร้างกำลังใจสถานศึกษา โดยมี นางสุพรพงศ์ ชัยดำรงฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประธานกรรมการ นางสาวนันทวดี บุญจุ่น นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กรรมการ และ นายวรวัชร กลิ่นม่วง เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการคณะกรรมการเข้าตรวจเยี่ยม และได้เดิมตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และเยี่ยมเยือนนักเรียนตามอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2565,13:41   อ่าน 23 ครั้ง