ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รายใหม่ (เด็กและเยาวชน)
20 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา นำสภานักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) รายใหม่ (เด็กและเยาวชน) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยมีท่านสุชาติ แสงพรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีเปิด ณ โรงเรียนเวียงสระ  อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,10:53   อ่าน 25 ครั้ง