ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“เทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564 ”
วันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ทางฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง“เทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ใหม่ ว9/2564 ” เพื่อให้ความรู้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี นางนฤดี ตุลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และนางสาวขวัญหทัย แสงมณี เป็นรองประธานในการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผอ.ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังเต่า สพป.นศ.2  เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2565,05:52   อ่าน 205 ครั้ง