ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 (บ่มเพาะผู้นำเยาวชน) สุราษฎร์ธานี
สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 (บ่มเพาะผู้นำเยาวชน) โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ  แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2565,19:42   อ่าน 178 ครั้ง