ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวันเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 39) 11 พ.ค. 66
กำหนดการรับสมัคนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 130) 10 มี.ค. 66
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาต่อต้าน การทุจริต และ การโกง (อ่าน 451) 08 ก.ย. 65
แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ตั้งครรภ์ (อ่าน 36) 16 ส.ค. 65
สถานศึกษาปลอดภัย (อ่าน 38) 13 ก.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รายชื่อสมัคร ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565) รายงานตัว มอบตัวนักเรียน วันที่ 3 เมษายน 2565 (อ่าน 620) 23 มี.ค. 65
สื่อความรู้การป้องกันและแพร่ระบาด โควิด -19 สื่อมัลติมีเดียกรมอนามัย AnamaiMedia ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี (อ่าน 42) 11 พ.ย. 64
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) (อ่าน 40) 10 ส.ค. 64
คู่มือแผนเผชิญเหตุ และการเฝ้าระวังติดตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา (อ่าน 39) 09 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ฉบับที่ 2 (อ่าน 605) 17 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIC-19) (อ่าน 501) 11 มิ.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกศิลปศึกษาหรือดนตรีศึกษา (อ่าน 462) 27 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ศิลปศึกษา หรือ ดนตรีศึกษา (อ่าน 482) 25 พ.ค. 64
ประกาศ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ศิลปศึกษา หรือ ดนตรีศึกษา (อ่าน 495) 13 พ.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 483) 20 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 473) 10 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 472) 10 มี.ค. 64
ฝากประชาสัมพันธ์ โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ขอเชิญร่วมบริจาคสนับสนุนสมทบทุนเพื่อจัดสร้างศาลานั่งเล่น (อ่าน 556) 10 มี.ค. 64
วันที่ 8 มีนาคม 2564 นางนฤดี ตุลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มอบเกียรติให้กับนักเรียน (อ่าน 451) 10 มี.ค. 64
คู่มือการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 (อ่าน 66) 07 ก.ค. 63
การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP คณะครู นักเรียนโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา (อ่าน 832) 07 ก.ค. 63